Múdra príroda 2017

Vážení pedagogickí pracovníci,

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Štátna ochrana prírody v  Banskej Bystrici  vyhlasujú  5. ročník literárnej súťaže  Múdra príroda. V tomto roku je súťaž určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike. 

Svoje práce môžu mladí autori posielať od 10. decembra 2016 až do 17. marca 2017.

 

Ilustrácia

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk