Múdra príroda 2017

Vážení pedagogickí pracovníci,

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici a Štátna ochrana prírody v  Banskej Bystrici  vyhlasujú  5. ročník literárnej súťaže  Múdra príroda. V tomto roku je súťaž určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike. 

Do súťaže sa prihlásilo 183 prác.

autori od 10 do 15 rokov (140)
autori od 15 do 19 rokov (43)

Výsledky súťaže Múdra príroda 2017

Zborník Múdra príroda 2017

 

Ilustrácia

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk